Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydroperoxid – význam cudzieho slova

peroxid vodíka