Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom voda, vodný