Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konsonant – význam cudzieho slova

spoluhláska