Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontiguita – význam cudzieho slova

styčnosť; dotyk vecí v čase a priestore; susedstvo