Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontinent – význam cudzieho slova

pevnina, svetadiel