Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontajner – význam cudzieho slova

kovový obal na dopravu sypkých a tekutých hmôt; veľkokapacitná nádoba na odpad; pojazdná nádoba na tuhý komunálny odpad