Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontagiozita – význam cudzieho slova

nákazlivosť, infekcia