Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontra – význam cudzieho slova

proti; tón o tri oktávy nižší ako základný tón