Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontakt – význam cudzieho slova

spojenie, styk; v geológii miesto dotyku dvoch hornín v zemskej kôre