Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontinuum – význam cudzieho slova

niečo súvislé, nepretržité, prostredie bez vnútornej štruktúry, spojité