Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontext – význam cudzieho slova

poňatie, doslovné znenie; súvislý text; súvislosť udalostí