Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontingent – význam cudzieho slova

vopred stanovený počet, dávka; zákonom alebo zmluvou stanovený počet alebo množstvo