Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontinuita – význam cudzieho slova

spojitosť, súvislosť, nepretržitosť, trvanie, trvalosť, plynutie