Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontra- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom opačný, idúci proti; v hudbe o oktávu nižší