Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontinuálne – význam cudzieho slova

nepretržite, priebežne, stále, súvisle