Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontinuálny – význam cudzieho slova

súvislý, trvalý, nepretržitý, neprerušený