Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mA – význam cudzieho slova

Ma

značka pre fyzikálnu jednotku mach

mA

značka pre miliampér