Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

madras - význam cudzieho slova

druh bavlny