Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

madras – význam cudzieho slova

druh bavlny