Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

macchia – význam cudzieho slova

neopadavý krovitý porast v stredomorskej oblasti