Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

madrigal – význam cudzieho slova

viachlasná skladba najčastejšie milostného obsahu, populárna predovšetkým v 16. a 17. storočí; krátka lyrická, najčastejšie milostná báseň