Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

madeira – význam cudzieho slova

dezertné víno nazvané podľa portugalského ostrova; dierkovaná, prelamovaná výšivka