Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

macellum - význam cudzieho slova

v starom Ríme budova potravinovej tržnice, neskôr slúžiaca aj na iné účely