Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

macellum – význam cudzieho slova

v starom Ríme budova potravinovej tržnice, neskôr slúžiaca aj na iné účely