Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

maastricht – význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň kriedy