Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

maastricht - význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň kriedy