Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magma – význam cudzieho slova

žeravá kremičitá tavenina zemského vnútra, tuhnutím vzniká eruptívna hornina