Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

machiavellizmus – význam cudzieho slova

používanie mravne pochybných spôsobov vo verejnom živote; uplatňovanie zásady, že účel svätí prostriedky; zákerný, ľstivý spôsob chovania