Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

macha – význam cudzieho slova

umelecky nenáročné, technicky dobré prevedenie umeleckého alebo iného diela; politická klika