Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mach – význam cudzieho slova

jednotka rýchlosti rovnajúca sa rýchlosti zvuku, značka Ma