Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mach - význam cudzieho slova

jednotka rýchlosti rovnajúca sa rýchlosti zvuku, značka Ma