Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

madona – význam cudzieho slova

pani moja - talianske oslovenie vydatej ženy; označenie Kristovej matky; krásna a cnostná žena