Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parking – význam cudzieho slova

parkovisko, parkovanie