Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partenogamia – význam cudzieho slova

spojenie dvoch samičích gamét