Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paronymon, paronymum – význam cudzieho slova

slovo vonkajšou podobou podobné inému, ale významom odlišné