Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parola – význam cudzieho slova

heslo, najmä vojenské; nezaručená správa, vymyslená informácia