Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parter – význam cudzieho slova

prízemná časť hľadiska kina alebo divadla; prízemie budovy; v športovom zápase podpor kľačmo