Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parnasizmus - význam cudzieho slova

francúzsky literárny smer 2. polovice 19. storočia