Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parlament – význam cudzieho slova

snem, snemovňa, národné zhromaždenie; najvyšší zastupiteľský orgán