Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parlament - význam cudzieho slova

snem, snemovňa, národné zhromaždenie; najvyšší zastupiteľský orgán