Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parlando - význam cudzieho slova

v hudbe: hovorene; skôr hovoriť ako spievať; spievať hovoreným hlasom