Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paroxyzmus – význam cudzieho slova

prudký záchvat choroby; silný záchvat; zvýšená horotvorná a sopečná činnosť, neočakávaný výbuch sopky