Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partaj – význam cudzieho slova

slangovo: politická strana