Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

part – význam cudzieho slova

notový zápis jedného hlasu skladby, partes; divadelná alebo filmová rola