Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pars pro toto – význam cudzieho slova

štylistické použitie dielčieho slova na označenie širšieho pojmu (napr. chlieb namiesto výživa, obživa)