Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refundácia - význam cudzieho slova

náhrada zaplatenej sumy, náhrada výdavkov