Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refundácia – význam cudzieho slova

náhrada zaplatenej sumy, náhrada výdavkov