Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regionalizmus – význam cudzieho slova

úsilie o väčšiu nezávislosť, samostatnosť regiónov; lokálne patriotické tendencie; umelecké hnutie tematicky aj obsahovo zamerané na danú oblasť