Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regent – význam cudzieho slova

zástupca panovníka v dobe jeho nemoci, neprítomnosti a pod., správca štátu; správca viacerých panstiev jedného majiteľa