Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reglement - význam cudzieho slova

zvláštny predpis