Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reglement – význam cudzieho slova

zvláštny predpis