Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reimport – význam cudzieho slova

nový dovoz predtým vyvezeného tovaru