Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regula – význam cudzieho slova

pravidlo, predpis, smernica; rehoľa, rehoľné pravidlo