Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regresia – význam cudzieho slova

útlm, ústup, úpadok, pokles; štatistická metóda anatómie; pri niektorých duševných chorobách oživenie starých spomienok na udalosti a zážitky z detstva; ústup mora a obnaženie pevniny; spätný vývoj jedinca a zjednodušenie jeho funkcií; jednostranná závislosť náhodnej veličiny od inej; v biológii úchylka vo vývoji organizmu prejavujúca sa výskytom niektorých znakov predchádzajúcich vývojových etáp; v matematike závislosť jedného znaku vyšetrovaného javu na aritmetických priemeroch iného znaku