Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regiment – význam cudzieho slova

pluk; v prenesenom zmysle veľké množstvo ľudí