Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regolit – význam cudzieho slova

nepremiestený zvetralinový plášť, horná vrstva zemského povrchu z nespevneného materiálu v tropickom pásme, elúvium