Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regres – význam cudzieho slova

návrat, ústup; postih, náhrada, právo na náhradu; v logike postup od zvláštneho ku všeobecnému, od účinku k príčine